سافت استارت سری ATS48

سافت استارت 7.5 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 7.5 کیلووات سری ATS48

50,000,000 - 70,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 11 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 11 کیلووات سری ATS48

50,000,000 - 70,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 37 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 37 کیلووات سری ATS48

70,000,000 - 90,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 45 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 45 کیلووات سری ATS48

80,000,000 - 100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 55 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 55 کیلووات سری ATS48

80,000,000 - 150,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 75 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 75 کیلووات سری ATS48

90,000,000 - 120,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 90 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 90 کیلووات سری ATS48

110,000,000 - 130,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 110 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 110 کیلووات سری ATS48

130,000,000 - 160,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 132 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 132 کیلووات سری ATS48

160,000,000 - 190,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 400 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 400 کیلووات سری ATS48

330,000,000 - 380,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 355 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 355 کیلووات سری ATS48

290,000,000 - 360,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 315 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 315 کیلووات سری ATS48

260,000,000 - 300,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 250 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 250 کیلووات سری ATS48

220,000,000 - 280,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 220 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 220 کیلووات سری ATS48

200,000,000 - 260,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 160 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 160 کیلووات سری ATS48

200,000,000 - 240,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 22 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 22 کیلووات سری ATS48

55,000,000 - 75,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 18.5 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 18.5 کیلووات سری ATS48

60,000,000 - 85,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 15 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 15 کیلووات سری ATS48

85,000,000 - 95,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سافت استارت 30 کیلووات سری ATS48

سافت استارت 30 کیلووات سری ATS48

70,000,000 - 95,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس برسام صنعت دنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 9-خیابان آزادی - بعد از خیابان دکتر هوشیار - پلاک 474 - واحد 5 غربی- کدپستي 1341963313

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

وب سایت : www.barsam-sanat.irشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.barsam-sanat.ir