درایو سه فاز اشنایدر سریATV212

ATV212HD22N4 درایو22کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HD22N4 درایو22کیلووات 3 فاز اشنایدر

65,000,000 - 75,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HD30N4 درایو30کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HD30N4 درایو30کیلووات 3 فاز اشنایدر

70,000,000 - 85,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HD18N4 درایو18.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HD18N4 درایو18.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

60,000,000 - 75,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HD15N4 درایو15کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HD15N4 درایو15کیلووات 3 فاز اشنایدر

55,000,000 - 65,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HD11N4 درایو11کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HD11N4 درایو11کیلووات 3 فاز اشنایدر

50,000,000 - 65,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU75N4 درایو 7.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU75N4 درایو 7.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

45,000,000 - 55,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU55N4 درایو 5.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU55N4 درایو 5.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

40,000,000 - 55,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU40N4 درایو 4 کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU40N4 درایو 4 کیلووات 3 فاز اشنایدر

35,000,000 - 45,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU30N4 درایو 3 کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU30N4 درایو 3 کیلووات 3 فاز اشنایدر

30,000,000 - 36,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU15N4 درایو 1.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU15N4 درایو 1.5کیلووات 3 فاز اشنایدر

20,000,000 - 26,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212HU22N4 درایو 2.2 کیلووات 3 فاز اشنایدر

ATV212HU22N4 درایو 2.2 کیلووات 3 فاز اشنایدر

25,000,000 - 31,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

ATV212H075N4 درایو0.75کیلووات3فاز اشنایدر

ATV212H075N4 درایو0.75کیلووات3فاز اشنایدر

15,000,000 - 21,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس برسام صنعت دنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 9-خیابان آزادی - بعد از خیابان دکتر هوشیار - پلاک 474 - واحد 5 غربی- کدپستي 1341963313

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

وب سایت : www.barsam-sanat.irشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.barsam-sanat.ir